top photo

Ιστορία

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ


Ο Σύλλογος Οινοχωριτών Παρνασσίδας ιδρύθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 1959 με ιδρυτικά μέλη τους: Δήμο Σόλια, Γεωργ. Τσατσαρώνη, Ιωαν. Σ. Παπαπαναγιωτου, Αποστ. Γ. Ρουλιά, Αλεξ. Παπαπαναγιώτου, Δημ.Γ. Τσατσαρώνη, Ιωανν. Γ. Ρουλιά, Ιωάν. Π. Παπαπαναγιώτου, Κων. Α. Ρούλια, Δημ.Α. Ρούλια, Ιωαν. Μοσχολιό, Παναγ. Δ. Παπαπαναγιώτου, Αθαν. Δ. Παπαπαναγιώτου, Ιωαν. Δ. Παπαπαναγιώτου, Βασιλ. Γ. Τσατσαρώνη, Παναγ. Γ. Ρουλιά, Αργυρώ Π. Παπαπαναγιώτου. Το καταστατικό του Συλλόγου εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών την 28η Φεβρουαρίου 1965 για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν οι:

1) Πρόεδρος: Δήμος Σολιά, υπάλληλος της ΗΕΜ,

2) Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Κ. Παπαπαναγιώτου, δικηγόρος,,

3) Γραμματέας: Κωνσταντίνος Ρουλιάς

4) Ταμίας: Απόστολος Γ. Ρούλιας, έμπορος και

5)Ηλίας Κασβής, εφοριακός.

Ως μέλη της Εκλεκτικής Επιτροπής εκλέγησαν οι:

1)Αθανάσιος Δ. Παπαπαναγιώτου,

2) Παναγιώτης Γ. Ρουλιάς και

3) Ιωάννης Μοσχολιός.

Εγγράφθηκαν στον Σύλλογο οι περισσότεροι των σύγχωριανών μας, οι οποίοι και κατέβαλαν αυθόρμητα και πέρα του ποσού της εγγραφής για τους σκοπούς του Συλλόγου. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι διαμένοντες στην Αθήνα συγχωριανοί μας δεν είναι η πρώτη φορά που συνεισφέρουν χρήματα για την κατασκευή κοινωφελών έργων του χωριού μας, όπως το 1955 που έγινε έρανος μεταξύ μας και συγκεντρώθηκε το ποσό των 2.650 δραχμών, το οποίο διατέθηκε για την διάνοιξη του δρόμου Σκλήθρας-Οινοχωρίου.

ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού, σκοπός του Συλλόγου είναι:

1) η μεταξύ των μελών επικοινωνία για τη σύσφιξη των συμπατριωτικών δεσμών και για την ανάπτυξη της αλληλοβοήθειας,
και
2) η παροχή κάθε ηθικής και υλικής συνδρομής για την πραγματοποίηση στο χωριό μας Οινοχώρι, έργων προόδου, τοπικής συγκοινωνίας, υγιείνης, τοπικής οικονομίας, παιδείας, αθλητισμού και εν γένει έργων κοινής ωφέλειας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρόλα τα φτωχά του μέσα, φιλοδοξεί να ανταποκριθεί στην αποστολή του με όλες του τις δυνάμεις, καταβάλοντας προσπάθεια σε όλους τους τομείς της δραστηριότητας του. Ζητάει για αυτό την συμπαράσταση, ηθική και ολική, όλων των συγχωριανών. Το χωριό μας έχει ιστορία που φτάνει στην εποχή των Δωριέων (1100 π.Χ.). Ήταν μια από τις τέσσερις πόλεις της Δωρικής τετραπόλεως. Ο αρχαίος συγγραφέας και περιηγητής Στραβών περιγράφει τις τέσσερεις αυτές πόλεις. Οι αρχαιολόγοι τοποθετούν μια από τις πόλεις αυτές τον Ακύφα ή Πίνδο, όπως λέγεται, στο χωριό μας, (στον λόφο Αγίας Παρασκευής). Τα αρχαία τείχη και διάφορα ευρήματα ( αγγεία και νομίσματα) εντοπίζουν την αρχαία αυτή πόλη. Με όλα αυτά και με την ομορφιά και τη γραφικότητα του, το χωριό μας πρέπει να αξιοποιηθεί ως κέντρο τουριστικό και παραθεριστικό. Η βοήθεια όλων μας στο έργο αυτού του Συλλόγου είναι αναγκαία.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Οι καταστροφές του πολέμου και οι μεταβολές στην παραγωγική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική μεταπολεμική ζωή του του τόπου μας ανέτρεψαν τον οικονομικό και κοινωνικό ιστό στη χώρα μας και προκάλεσαν εκρηκτικές παραγωγικές και οικιστικές ανακατατάξεις. Η ύπαιθρος αποδυναμώνεται κοινωνικοοικονομικά θριαμβεύουν αναπτυξιακά οι αστικές περιοχές και οι ορεινές περιοχές εγκαταλείπονται πληθυσμιακά και κατρακυλούν παραγωγικά. Στη δίνη αυτή των εξελίξεων βρέθηκε και η μικρή ορεινή κοινότητα Οινοχωρίου. Το μεγάλο μέρος του ενεργού ανθρώπινου δυναμικού της, που γεννήθηκε και ανδρώθηκε σ ’αυτό, μπροστά στα αδιέξοδα της μεταπολεμικής παρακμής των ορεινών κοινοτήτων ακολούθησε το δρόμο προς τα αστικά κέντρα και κυρίως προς την πρωτεύουσα. Η εγκατάσταση των πολλών συγχωριανών στην πρωτεύουσα δεν ήταν ένας δρόμος προς τον παράδεισο. Η εδώ εγκατάσταση συνάντησε πολλές δυσκολίες και ο αγώνας επιβίωσης στα πρώτα χρόνια, μια σκληρή δοκιμασία. Όταν η εγκατάσταση και η εργασιακή τους απασχόληση σταθεροποίησης ένιωσαν μεγάλη την επιθυμία για επικοινωνία με τους συγχωριανούς της πρωτεύουσας και ακόμα εντονότερη η θέλησή τους να στήσουν τη γέφυρα πυκνής επικοινωνίας με το χωριό μας και τους εκεί εναπομείναντες συγχωριανούς και φίλους. Η επιθυμία αυτή οδήγησε στη δημιουργία του Συλλόγου Οίνοχωριτών το έτος 1959, στην πρωτεύουσα. Ο Σύλλογος αφού πέρασε τη νηπιακή του ηλικία ανδρώθηκε και έκανε έντονη την παρουσία του στα θέματα αναβάθμισης του χωριού μας υπήρξε αποφασιστική , σε συνεργασία πάντοτε με τους άλλους φορείς του χωριού μας, όταν αυτό ήταν αναγκαίο και δυνατό. Απόδειξη τα πολλά πολιτιστικά έργα που κατασκεύασε στο χωριό και ακόμα περισσότερο οι πολιτιστικές δραστηριότητες που ανέπτυξε στο χωριό και ακόμα περισσότερο οι πολιτιστικές δραστηριότητες που ανέπτυξε στο χωριό και την πρωτεύουσα που έφεραν στο ίδιο τραπέζι αγάπης τους μονίμους κατοίκους του χωριού μας με τα μέλη του Συλλόγου και τους φίλους του χωριού μας. Στην προσφορά του περιλαμβάνονται κυρίως τα παρακάτω:

1. Κατασκευάστηκαν από το Σύλλογο:

α. Η Εκκλησία της Παναγίας
β. Το πολιτιστικό Κέντρο
γ. Η παιδική χαρά
δ. Το γήπεδο μπάσκετ
ε. Έγιναν οι δενδροφυτεύσεις των κοινόχρηστων χώρων

2. Με τις ενέργειες του κατασκευάστηκαν:

α. Ο ξενώνας
β. Η Εκκλησία του Αγίου Αθανασίου

3. Πραγματοποίησε πολιτιστικές εκδηλώσεις:

α. Εκδρομές με τη συμμετοχή όλων των συγχωριανών
β. Συνεστιάσεις στο χωριό
γ. Πολιτιστικές εκδηλώσεις στο χωριό και την πρωτεύουσα
δ. Αθλητικές εκδηλώσεις
ε. Πατριωτικές εκδηλώσεις μνήμης, προβολής και διατήρησης της ιστορικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

4. Αποφασιστικές παρεμβάσεις για την κατασκευή του Οδικού Δικτύου.

α. Δρόμος Οινοχωρίου – Καστελλίων – Γραβιάς
β. Δρόμος Οινοχωρίου – Σκλήθρου – Οίτης
γ. Δρόμος Οινοχωρίου – Καλόσκοπης

5. Κυκλοφορία εφημερίδας << Οινοχώρι>>

Η εφημερίδα μας αποτέλεσε μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία επικοινωνίας, ενημέρωσης και προβολής του χωριού μας. Αποτελεί όργανο ενημέρωσης με τα κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα του χωρίου μας, τα προβλήματα και τις διεκδικήσεις και προβάλλει την ιστορική και πολιτιστική μας κληρονομιά.